Huisregels RoboCup 2024

English version below

Beste deelnemers en bezoekers,

Welkom bij RoboCup 2024, hét wereldkampioenschap voor robotica waar robots en innovatie samenkomen! Om ervoor te zorgen dat iedereen een plezierige en veilige ervaring heeft, zijn er een aantal huisregels opgesteld. Deze regels zijn bedoeld om respectvolle en gastvrije omgeving te creëren en de veiligheid van alle deelnemers en bezoekers te waarborgen.

We vragen alle deelnemers en bezoekers om de huisregels te lezen, te respecteren, en op te volgen. Door betreding van het RoboCup 2024 terrein ga je akkoord met de huisregels.

Bij overtreding van de huisregels is de organisatie bevoegd om de deelnemers/bezoekers van het terrein te verwijderen en/of hen de toegang te ontzeggen. In alle andere voorkomende situaties is de organisatie bevoegd de maatregelen te hanteren die op dat moment noodzakelijk worden geacht.

Bedankt voor je medewerking! We kijken ernaar uit om samen met jullie een onvergetelijk evenement te beleven!

 1. Volg altijd instructies van de organisatie en gemachtigde personen op.
 2. Behandel elkaar met respect.
 3. Houd het terrein schoon; gebruik de vuilnisbakken.
 4. Parkeer auto’s en fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 5. Hinderlijk of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
 6. Behandel de locatie en apparatuur met zorg; schade kan aansprakelijkheid en boetes tot gevolg hebben.
 7. Deelnemerszones zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
 8. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun kinderen; kinderen tot 12 jaar dienen onder begeleiding te zijn van een volwassene.
 9. (Huis)dieren zijn niet toegestaan, m.u.v. assistentiehonden.
 10. Drugs zijn verboden.
 11. Alcohol onder de 18 jaar is verboden.
 12. Binnen roken is verboden.
 13. Gevaarlijke voorwerpen zijn verboden; de organisatie mag deze innemen.
 14. De organisatie en gemachtigde personen kan fouilleren op verzoek; identificatie kan worden gevraagd.
 15. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel, of schade.
 16. Bij het betreden van het terrein stemt u er mee in dat er foto’s en videobeelden van u gemaakt kunnen worden door de organisatie en gemachtigde personen. U dient zichtbaar een rode ronde sticket te dragen als u het hier niet mee eens bent.
 17. Naast deze huisregels gelden ook de algemene voorwaarden, te vinden op promotech2050.nl

Voor vragen omtrent de huisregels kunt u contact opnemen met .

House rules RoboCup 2024

Dear participants and visitors,

Welcome to RoboCup 2024, the world championship for robotics where robots and innovation come together! To ensure that everyone has an enjoyable and safe experience, a number of house rules have been established. These rules are designed to create a respectful and welcoming environment and ensure the safety of all participants and visitors.

We ask all participants and visitors to read, respect, and follow the house rules. By entering the RoboCup 2024 venue, you agree to the house rules.

In case of violation of the house rules, the organisation is authorised to remove participants/visitors from the grounds and/or deny them access. In all other occurring situations, the organisation is authorised to take the measures deemed necessary at that time.

Thank you for your cooperation! We look forward to experiencing an unforgettable event together with you!

 1. Always follow instructions from the organisation and authorised persons.
 2. Treat each other with respect regardless of background, gender, age, or nationality.
 3. Keep the site clean; use the garbage bins.
 4. Park cars and bikes in designated areas
 5. Obnoxious or offensive behaviour will not be tolerated.
 6. Treat the venue and equipment with care; damage may result in liability and fines.
 7. Participant areas are not accessible to visitors.
 8. Parents/guardians are responsible for their children; children under 12 must be accompanied by an adult.
 9. Pets are not allowed, with the exception of assistance dogs.
 10. Drugs are prohibited.
 11. Alcohol under the age of 18 is prohibited.
 12. Smoking inside the buildings is prohibited.
 13. Dangerous objects are prohibited; the organisation may confiscate them.
 14. Security may search upon request; identification may be requested.
 15. The organisation is not liable for theft, injury, or damage.
 16. By entering the venue, you agree that photographs and video footage may be taken of you by the organization and authorized persons. You must visibly wear a red round sticker if you do not agree.
 17. In addition to these house rules, the general terms and conditions apply, which can be found at promotech2050.nl

For questions regarding the house rules, please contact .